Villa Rava
Villa Rava

Vezovi i Bove

Villa Rava nudi 8-10 vezova u našoj marini i 12 plutača u našoj uvali. Dubina u marini varira od 2m do 4m, ovisno o položaju vezova.

Rezervacija je obavezna u cijeloj sezoni i vrijedi od 17h na dan dolaska do 12h sljedećeg dana. Dnevna rezervacija vrijedi od 12 do 17 sati za korisnike restorana ili bara.

Villa Rava
Villa Rava

Vezovi i Bove

Villa Rava nudi 8-10 vezova u našoj marini i 12 plutača u našoj uvali. Dubina u marini varira od 2m do 4m, ovisno o položaju vezova.

Rezervacija je obavezna u cijeloj sezoni i vrijedi od 17h na dan dolaska do 12h sljedećeg dana. Dnevna rezervacija vrijedi od 12 do 17 sati za korisnike restorana ili bara.

Cjenik vezova u marini

200 kn
5m - 9m
# cijena uključuje priključak za struju i odvoz smeća
# dnevni vez je besplatan za korisnike restorana i bara
200kn
250 kn
9m - 14m
# cijena uključuje priključak za struju i odvoz smeća
# dnevni vez je besplatan za korisnike restorana i bara
250kn
300 kn
14m - 17m
# cijena uključuje priključak za struju i odvoz smeća
# dnevni vez je besplatan za korisnike restorana i bara
300kn
500 kn
17m - 30m
# cijena uključuje priključak za struju i odvoz smeća
# dnevni vez je besplatan za korisnike restorana i bara
500kn
© 2018 Adria Bars